[Инфографик] Изгубената европска генерација

Организацијата Debating Europe ја посветува оваа недела на невработеноста на младите во Европа. Во овој инфографик се прикажани податоците кои укажуваат на тоа дека во Европа расте „изгубена“ генерација млади луѓе, врз кои најмногу паѓа товарот на економската криза.

[Инфографик] Изгубената европска генерација