[Инфографик] Безбедност на интернет за семејства и тинејџери

Тешко е да се внимава на сите опасности кои демнат од денешниот интернет. Особено се на удар децата и тинејџерите, кои се почувствителни на современите феномени како интернет-малтретирањето, опсцените пораки (секстинг), зависноста од социјалните медиуми и несоодветните содржини.

Овој инфографик, наменет пред се за родителите, нуди увид во овие теми и помош за справување со „темните страни“ на интернетот во денешно време. 

[Инфографик] Безбедност на интернет за семејства и тинејџери