[Галерија] Најубавите работни простории во светот

Во индустриите во кои компаниите се натпреваруваат во креативност, на атмосферата во работниот простор и се обрнува големо внимание. Овие фирми им нудат на своите вработени амбиент кој ја поттикнува креативноста, при што често се оди и во забавни крајности. Еве дел од атмосферата во некои од најубавите, но и најнеобичните канцеларии кои постојат:

Архитектонското биро Selgas Cano

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

Google

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

„Фабриката“ за дизајн Inventionland

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

Pallota Teamworks

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

Dropbox

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

off-17-dropbox

Airbnb

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

Facebook

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

[Галерија] Најубавите работни простории во светот

Извор