Едукативни работилници за ученици „Во светот на пештерите“ во ЗОО

Циклус на бесплатни интерактивни едукативни работилници на тема „Во светот на пештерите“, преку кои учесниците ќе дознаат повеќе за пештерите во Македонија, лилјаците, мечките, рисовите и општо за спелеологијата ќе се случуваат во Зоолошката градина во Скопје од 16 април, сабота.

Предавањето за Вовед во спелеологија и пештери, ќе биде во 14 часот и ќе го одржи Билјана Гичевски од Истражувачкото Друштво Урсус Спелеос.

Работилниците се адаптирани за деца од петто до седмо одделение. За да се добие сертификат за учество потребно е да се учествува на најмалку едно предавање и една работилница.

Пријавувањето е најдоцна до 15 април и е бесплатно.