[Видео] Средношколски марш во Скопје

Во продолжение погледнете ја атмосферата на средношколскиот марш во Скопје против воведувањето математика како задолжителен предмет во државната матура и влијанието на оценката од екстерното оценување врз крајниот успех на учениците.