[Инфографик] Европски атлас на предрасудите

За Европа, или како што се нарекува според она клише – „стариот континент“, повеќе отколку за сите други континенти, се врзани многу предрасуди. Пред неколку години, бугарскиот дизајнер Јанко Цветков ја издаде книгата „Атлас на предрасудите“, бестселер во кој на графички начин се претставени вкоренетите погрешни верувања низ светот. Во оваа мапа, Цветков ги прикажува 20-те начини да се „пресече“ Европа, во согласност со популарните предрасуди за овој континент и неговите жители.

[Инфографик] Европски атлас на предрасудите