[Галерија] Младите против говор на омраза

Хелсиншкиот комитет за човекови права, во соработка со Општина Центар и основните училишта (ОУ Кирил и Методиј, ОУ Коле Неделковски, ОУ Кочо Рацин, ОУ 11 Октомври, ОУ Гоце Делчев и ОУ Димитар Миладинов) поддржа група на млади уметници кои со свои цртежи/графити изразија пораки спротивни на говорот на омраза.

Со својата креативност тие испратија пораки за мир, љубов, еднаквост и толеранција на различностите меѓу младите. Цртежите се поставени на ѕидовите на основните училишта и се наменети да ги поттикнат младите да се борат против говорот на омраза преку промовирање на пораките содржани во нив.

5

6

7

8

9

1

2

3

4