Резултати: Став

Вести
0

Општата невработеност, невработеноста кај младите, сиромаштијата претставуваат само одредени последици на „природните“ процеси во општеството,…