Апликација за следење на јавниот долг на Македонија во реално време

Македонската академија на науките и уметностите МАНУ направи портал на кој граѓаните ќе можат во реално време да го следат и да се информираат за јавниот долг во Македонија.

На порталот www. csit.manu.edu.mk/javen_dolg/ можете да се види поединечно колку е задолжен секој граѓанин на земјава, како и колкав е долгот изразен во проценти од БДП.

Бројките на апликацијата се сублимат од информациите од Министерството за финансии и Светска банка.

Јавниот долг на Македонија може да се следи на овој ЛИНК.