Започна аплицирањето за програмата „Еразмус +“

Од денеска на интернет страницата на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и во дел од печатените медиуми е објавен повик до сите заинтересирани субјекти, професори, студенти, наставници, стажанти, волонтери, младински работници, да аплицираат со проекти за искористување на средствата за млади од Европската Унија.

Започна аплицирањето за програмата „Еразмус +“

Министерот за образование и наука, Спиро Ристовски денеска одржа состанок со директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Дарко Димитров околу активностите за програмата. Ристовски информираше дека за програмата е одобрен буџет од 3,5 милиони евра за оваа година, кој е двојно поголем од буџетот од минатата година, кои беа наменети за програмите “Доживотно учење“ и “Млади во акција“.

„Постојат вкупно три клучни акции. Првата е „Мобилност на знаење“ односно размена на ученици, студенти и волонтери во областа на образованието, обуката и младите. Втората се однесува на соработката во делот на „иновациите и размената на добри практики“ и третата е во делот на апликација со проекти за реформи на политиките во областа на образованието, обуката спортот и младите“, рече Ристовски.

Со одредени проекти може да се аплицира и директно во Европската Комисија од каде може да се одобрат дополнителни средства, покрај оние кои се наменети за Македонија.

Роковите за аплицирање во секоја област се различни – апликацијата е до средината на месец март за одредени проекти, а за други има предвидено прилично подолг рок, кој е до средината на месец октомври.