Во Кембриџ има населба без автомобили, со слободни зони за игра, заедничка градина

Замислете свет каде домовите би биле градени според потребите на станарите наместо профитот на градежните фирми, место каде земјата е дадена на оној кој има најдобар долгорочен план, а не на најдобриот понудувач, пишува Гардијан.

На ваков начин е дизајнирано и изгадено маалото „Marmalade Lane“, кое се наоѓа на северниот дел на градот Кембриџ, Велика Британија. На местата каде вообичаено би се нашле паркирани автомобили, овде е оставен празен простор исполнет со пешачки и велосипедски патеки, слободни зони каде децата можат да играат во секој момент без никакви грижи. Наместо загадени и опасни области, ова маало ги претставува улиците како безбедно место за нивните игри.

Областа има четириесет и две куќи и во современите урбанистички планови е своевидна инфраструктурна оаза. Домовите се приватна сопственост на луѓето, но надворешниот дел е заеднички поделен помеѓу нив. Тој се состои од заедничка градина која се користи за одмор и одгледување овошје и зеленчук, место за најмладите, како и заеднички перални, места за јадење и бројни други активности кои жителите на куќите заеднички ги исполнуваат.

Целта е градење на безбедна зона за сите, луѓето да сорабуваат и развиваат соживот со своите соседи, а не постојано да се алијанираат градејќи високи огради и затворајќи се во своите домови. Идејата и реализацијата се дело на британските градежни фирми TOWN. и Trivselhus.