[Видео+Галерија] Шарена револуција – деветти ден протести во Скопје

 • Шарената револуција вечерва стигна до бараките на Град Скопје и канцеларијата на градоначалникот Коце Трајановски. Демонстрантите претходно го обоија и споменикот на Прометеј во Жена парк, а напишаа и „Шарена револуција“ на споменикот „Воин на коњ“.

  Денешниот, деветти протест месецов во Скопје кој го организира неформалната граѓанска иницијатива Протестирам почна во 6 часот попладне, пред канцелариите на Специјалното јавно обвинителство со што демонстрантите уште еднаш дадоа поддршка за работата на обвинителките.

  Граѓаните потоа се упатија кон Собранието на Македонија, каде го искажаа својот револт кон оваа институција, за преку Портата и Плоштадот Македонија, да стигнат до Влада, а потоа и до бараките на Градот Скопје каде беа пресретнати од полицијата.

  Протестите почнаа минатата седмица кога претседателот Ѓорѓе Иванов соопшти дека потпишал одлука за аболиција на сите политичари, од власта и опозицијата, против кои има кривична пријава или веќе е поведена ваква постапка. Ова наиде на силен револт кај јавноста, по што започнаа низата протести во Скопје, кои потоа се проширија и низ десетина градови во земјава.

  Со протестите се бара итно повлекување на одлуката за аболиција, оставка на Иванов, произнесување на Уставниот суд за уставноста на СЈО, но и основање Специјално одделение на Кривичниот суд надлежно за случаите од СЈО. Демонстрантите бараат и повлекување на одлуката за избори на 5 јуни, техничка влада што ќе ги спроведе реформските приоритети од извештајот на Прибе, но и вклучување на претставници на граѓанското општество во преговорите за излез од кризата.

  Контра протестите на ГДОМ – Граѓанско движење за одбрана на Македонија што ја поддржува ВМРО-ДПМНЕ, кои минатата недела се одржуваа во Скопје, денеска продолжија во Охрид, Битола и Прилеп.

 • [Video + Galeria] Revolucioni i larmë – dita e nëntë e protestave në Shkup

  Revolucioni i larmë sonte arriti deri te barakat e Qytetit të Shkupit dhe në zyrën e kryetarit të komunës Koce Trajanovski. Protestuesit paraprakisht e ngjyrosën edhe monumentin e Prometeut në Zhena park.

  Protesta e sotme e nëntë për këtë muaj në Shkup, që e organizoi iniciativa qytetare jo formale Protestoj, filloi në ora 6 pasdite, para zyrave të Prokurorisë Publike Speciale me çka protestuesit edhe një herë dhanë mbështetjen për punën e prokuroreve.

  Qytetarët pastaj marshuan drejtë Kuvendit të Maqedonisë, ku e shprehën revoltën e tyre ndaj këtij institucioni, që përmes Portës dhe sheshit Makedonia, të arrinin tek Qeveria dhe më pas në zyrat e Qytetit të Shkupit, ku u penguan nga policia.

  Protestat filluan javën e kaluar kur Presidenti Gjorgje Ivanov deklaroi se ai kishte nënshkruar një vendim për falje të të gjithë politikanëve nga pushteti dhe opozita, kundër të cilëve kishte akuza penale ose që tashmë ka qenë e iniciuar një procedurë e tillë. Kjo u ndesh me një revoltë të fuqishme në mesin e publikut, duke nxitur sërë protestash në Shkup, të cilat më pas u përhapën nëpër dhjetëra qytete në vend.

  Me protestat kërkohet tërheqja e menjëhershme e vendimit për falje, dorëheqjen e Ivanovit, nënshtrimin e Gjykatës Kushtetuese mbi kushtetutshmërinë e ISHP, gjithashtu themelimin e Repartit special të Gjykatës Penale përgjegjëse për rastet e ISHP. Demonstruesit kërkojnë edhe tërheqjen e vendimit për zgjedhjet e 5 qershorit, qeveri teknike që do t’i zbatojë prioritetet e reformave nga raporti i Priebe, por edhe përfshirjen e përfaqësuesve të shoqërisë civile në negociatat për krizën.

  Kundër protestat e LQMM – Lëvizja Qytetare për Mbrojtjen e Maqedonisë që e mbështet VMRO-DPMNE-në, e cila javën e kaluar u mbajt në Shkup sot ka vazhduar në Ohër, Manastir dhe Prilep.