[Видео] Врската меѓу времето и креативноста

Eдноставен експеримент, спроведен со деца од основно училиште, кој го докажува она што „креативците“ во компаниите одамна се обидуваат да ги убедат своите клиенти и претпоставени – за креативност навистина треба време.