[Видео] Теона Митевска: Нема демократија без слобода на изразување

Патријархалната средина создаде моќници кои го користат системот за да ги задржат своите позиции и да ја задушат слободата на изразувањето, вели режисерката Теона Стругар Митевска, добитничка на европската филмска награда „Лукс“ што ја доделува Европскиот парламент во влогот на Республика.

Иднината ја гледа во општество коешто нуди со еднакви можности за сите.

Содржината ја изработи Институтот за комуникациски студии