[Видео] „Боите на чувствата“

„Боите на чувствата“ претставува експериментално видео кое апстрактно ги прикажува гневот, љубовта, тагата и радоста. Визуелните композиции се дело на францускиот режисер Thomas Blanchard, кој при изработка користел боја, масло, млеко, мед и цимет, а за да ги прикаже на ваков начин употребил микроскопски леќи.

The Colors of Feelings from Thomas Blanchard on Vimeo.