[Видео] Бегалската криза и војната во Сирија објаснети низ анимација

Во време кога бегалската криза во Европа е најактуелната тема во медиумите, постојат и многу предрасуди за бегалците, чиј корен е во непознавањето на ситуацијата во Сирија, од која доаѓаат најголем број бегалци. Ова анимирано видео е обид да се објаснат причините за еден од најголемите бранови бегалци во поновата историја.