Студентски пленум: СПУКМ, кога ќе почнете да се залагате за студентите?

Студентскиот пленум на Правниот факултет постави низа прашања за Студентскиот парламент на УКИМ (СПУКМ), во кој го става под прашање легитимитетот на официјалното студентско тело да ги претставува студентите.

„Легитимитетот произлегува и од начинот на кој студентските преставнички тела се перцепирани, не само од страна на целокупната студентска популација, туку и од пошироката јавност“, велат од Студентскиот пленум.

spu-7

spu-6

spu-5

spu-4

spu-3

spu-1