Прашалник – Кои митови ги знаете за сексуалното и репродуктивно здравје?

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Откако чувме дека миење со Кока кола спречува бременост и користењето три кондоми одеднаш е единствен спас од сексуално преносливи болест – тимот на Радио МОФ реши да ги разоткрие најчестите митови за сексуалното и репродуктивно здравје, да прашаме експерти од областа кои ќе ги објаснат, побијат или потврдат митовите, да видиме што вели науката и во форма на интерактивно видео да ги претставиме нивните одговори.

  Токму за тоа, сакаме да ги дознаеме советите / митовите кои сте ги добиле, слушнале или пак во кои верувате поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје. Ве охрабруваме да поставите и прашања поврзани со ваши верувања, за кои не знаете дали се навистина применливи и издржани факти.

  Формуларот е анонимен.

  Митови за сексуално и репродуктивно здравје

  Откако чувме дека миење со Кока кола спречува бременост и користење 3 кондоми одеднаш е единствен спас од сексуално преносливи болест – тимот на Радио МОФ реши да ги разоткрие најчестите митови за сексуалното и репродуктивно здравје, да прашаме експерти од областа кои ќе ги објаснат, побијат или потврдат митовите, да видиме што вели науката и во форма на интерактивно видео да ги претставиме нивните одговори.

 • Mitet për shëndetin seksual dhe riprodhues

  Pasi dëgjuam që Koka kola parandalon shtatëzaninë dhe përdorimi i 3 prezervativëve përnjëherë është shpëtimi i vetëm nga sëmundjet ngjitëse seksuale – ekipi i Radio MOF-it vendosi që t’i zbulon mitet më të zakonshme për shëndetin seksual dhe riprodhues, të pyesim ekspertë nga fusha të cilët do t’i sqarojnë, përgënjeshtrojnë ose do t’i pohojnë këto mite, dhe të shofim se çfarë thotë shkenca.

  Pikërisht për këtë, dëshirojmë të dimë për këshillat / mitet që juve i keni marrë, dëgjuar ose në ato që ju besoni, lidhur me shëndetin seksual dhe riprodhues.

  Ju inkurajojmë që të parashtroni pyetje lidhur me bindjet e juaja, a që nuk e dini se a janë në të vërtetë fakte të zbatueshme dhe të qëndrueshme.

  Formulari është anonim.

  Mitet për shëndetin seksual dhe riprodhues

  Pasi dëgjuam që Koka kola parandalon shtatëzaninë dhe përdorimi i 3 prezervativëve përnjëherë është shpëtimi i vetëm nga sëmundjet ngjitëse seksuale – ekipi i Radio MOF-it vendosi që t’i zbulon mitet më të zakonshme për shëndetin seksual dhe riprodhues, të pyesim ekspertë nga fusha të cilët do t’i sqarojnë, përgënjeshtrojnë ose do t’i pohojnë këto mite, dhe të shofim se çfarë thotë shkenca.