„Недела на археологијата“ од 18 до 22 октомври

Во Археолошкиот музеј на Македонија од 18 до 22 октомври ќе се одржува манифестацијата „Недела на археологијата“, посветена на годишнината од отворањето на новиот објект на музејот и деведесет и една година од постоењето на оваа институција.

„Недела на археологијата“ ќе почне на 18 октомври, кога музејот ќе дозволи слободен влез за посетителите. Официјалното отворање на манифестацијата ќе биде со изложбата „10 столбови на Археолошкиот музеј“ на 19 октомври во 19:00 часот. Преку документарна и техничка изложба ќе се се презентираат локалитетите Голема Пешт – Здуње, Тумба Маџари, Пилаво – Бурилчево, Димов Гроб – Уланци, Дедели, Демир Капија, Исар Марвинци, Виничко Кале – Виница, Мородвис и Стоби. На изложбата ќе бидат претставени најрепрезентативните предмети од тие локалитети и археолошка теренска документација, дневници, технички цртежи, фотографии и алат користени за време на археолошките истражувања.

На 20 октомври ќе се одржат низа на презентации поврзани со сите значајни проекти на споменатите локалитети, во кои кустосите носители на збирките во Археолошкиот музеј на Македонија ќе претстават кус преглед за историјатот на локалитетите, историјатот на истражувањата, најзначајните археолошки откритија, како и за карактерот и значењето на овие локалитети за македонската археологија.

Третиот ден од манифестацијата ќе биде посветен на неодамна починатиот д-р Драгиша Здравковски, кустос советник во Археолошкиот музеј на Македонија. Во чест на неговата работа и дело, ќе се одржи сесија на предавања за неолитот во Македонија и Бугарија.

Последниот ден од манифестацијата е посветен на Лапидариумот во Археолошки музеј на Македонија, со изложба која го прикажува историјатот на иницијалната и најстара збирка на Археолошкиот музеј.