Младите од Кратово во посета на Основниот суд во нивниот град

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество во четвртокот (21 ноември 2013 год) беше реализирана посета на Основниот Суд – Кратово. На посетата присуствуваа дваесетина млади од општина Кратово, претежно средношколци.

Младите од Кратово во посета на Основниот суд во нивниот град

На почетокот на посетата претставникот за односи со јавноста, Диме Петрушевски, го претстави Основниот суд во Кратово и неговата месна и стварна надлежност. Исто така беше направена обиколка на просториите од зградата на судот, при што на учесниците им беше објаснета нивната намена и се запознаа со дел од судската администрација.

Младите од Кратово во посета на Основниот суд во нивниот град

Притоа беше извршена и посета на судници, каде што на учесниците на посетата им беа објаснети граѓанската и кривична постапка и беа подетално запознаени со формалните правила и текот на одржување на судските рочишта.

Во текот на целата посета Петрушевски одговараше на сите прашања поставувани од страна на учесниците, а посетата беше оценета како многу корисна и успешна.