[Видео] Ќорвезироска: Јазикот не ни бил во полоша состојба

Во влогот на Институтот за комуникациски студии, писателката Оливера Ќорвезироска вели дека состојбата со македонскиот јазик е загрижувачка. Според неа образованието сериозно потрфла со години. Ѝ пречат сеприсутните празнини во говорот, особено јавниот. Укажува дека е време сериозно да се посветиме на квалитетот на образованието.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии