Интернет корисниците ќе можат да се најавуваат на Gmail без Google профил

Google отсега дозволува да се користи Gmail без веќе отворен Gmail профил. Тоа значи дека оние луѓе кои се уште користат Hotmail или Yahoo мејл, Google овозможува да се користат неговите услуги.

Корисниците на останати е-мејл адреси не можат да го користат Gmail, но можат да се послужат со сите услуги што ги нуди една официјална @gmail адреса, како филтрирање на сандачето, блокирање на спам, а за корисниците на Android е овозможено користење и на Google Now.

Користењето на овие предности се нарекува „Gmailify“ и е опција која може да се забележи на Gmail кога корисникот ќе одбери користење на алтернативен мејл. Ако корисникот сака да го употреби Gmail само како е-мејл клиент за неговите Yahoo или Hotmail / Outlook пораки, може едноставно да ја исклучи опцијата Gmailify.

 

Google планира во иднина да ја овозможи оваа функција за повеќе е-мејл профили.