[Инфографик] Запознајте ги најмладите пратеници во македонското Собрание

Ви ги претставуваме десетте најмлади пратеници, со нивни куси биографски податоци, кои следните четири години ќе бидат дел од македонското Собрание:

*Корекција: Поради нецелосни податоци на сајтот на Собранието, направени се корекции на првично објавената листа на десетте најмлади пратеници.

Подготвил: Даниел Евросимоски