[Инфографик] Подемот на жените во бизнисот

Еден од важните аспекти на родовата еднаквост e положбата на жените во економијата. И покрај големиот напредок во последните децении, и натаму има показатели кои укажуваат на тоа дека во денешниот бизнис се уште постои одредена нееднаквост меѓу жените и мажите. На пример, според истражувањата, 62.1% од мажите во САД изјавуваат дека се чувствуваат подготвени и способни да започнат сопствен бизнис, наспроти само 47.7 % од жените кои велат дека можат да го направат тоа.

Сепак, напредокот на жените во бизнисот оди по незадржлива нагорна линија – овој инфографик е презентација на подемот на женското учество во економијата во САД:

[Видео] Панел-дискусија за Македонија на конференција во Сараево