[Инфографик] Најдобрите занимања за интровертни и екстровертни личности

На некои од нас им годи да влегуваат во контакт со други луѓе, додека на други ова им ја одзема енергијата. Веројатно постојат луѓе кои работат нешто што не е во согласност со нивната природа, нивната екстровертност или интровертност. Кои работни места се најдобри за кој тип на личности? Кои факултетски дипломи најдобро ги подготвуваат луѓето за секое вакво работно место?

Според овој инфографик, поголемиот дел од луѓето се идентификуваат како екстровертни. Но, според истражувањата, 40% од популацијата спаѓа во интровертниот, „затворен“ тип на личност. Еве кои занимања најдобро би одговарале за двата генерални типа личности:

[Инфографик] Најдобрите занимања за интровертни и екстровертни личности