[Инфографик] Институциите и Законот за слободен пристап до информации

Инфографик: Институциите и Законот за слободен пристап до информацииПовеќе од половина од институциите изминатата година примиле барања за слободен пристап до информации, но една третина од оние кои ги имаат ваквите информации сметаат дека Законот за слободен пристап не  ја зголемил нивната транспарентност. Високи 56 отсто од нив посочуваат и дека граѓаните имаат превисоки очекувања од Законот.

Студијата „Надминување на принципите на тајност во работењето на администрацијата“ ги опфаќа резултатите добиени од 446 иматели на информации преку електронско истражување, а е направена со цел да се осврне на некои аспекти кои досега не биле истражени во Македонија.

Врз таа основа е направен инфографикот со ставови и мислењата на имателите на информации од јавен карактер:

Инфографик: Институциите и Законот за слободен пристап до информации