[Инфографик] Глобите во македонското законодавство (1995-2014)

Институтот за општествени и хуманистички науки од Скопје го изработи овој инфографик, во кој се претставени резултатите од истражувањето за глобите и казните во македонските закони во периодот од 1995 до 2014 година. Како што може да се види од податоците претставени овде, износите на глобите и казните постојано се зголемуваат во речиси сите области од законодавството, паралелно со поголемиот број изречени казни во повеќе области.