[Инфографик] Фонтови, бои и екологија – колку „дрвја“ чини печатењето

Дали документот кој е креиран на компјутер треба да остане таму или можеби е подобро да се испечати на хартија- оваа одлука секојдневно, најчесто несвесно ја носат милиони лица ширум светот.

Со цел да се одговорат овие прашања, но и да се развие еколошката свест, инфографикот креиран од „Рixartprinting“ покажува дека понекогаш и тривијални избори, како користењето на фонтот „Comic sans“ значително ги зголемуваат трошоците на печатењето.

Погледнете и проценете:

Pixartprinting_FINAL_AMEND_1000-2

Извор: HuffingtonPost