[Галерија] Уличен уметник слика врз графити, правејќи ги читливи

Уметникот Метју Тремблин неодамна ги „реновирал“ улиците на Франција, на мисија да ги направи уличните графити појасни и лесни за читање.

Имитирајќи ја големината, бојата и слоевите на секој графит, Тремблин создал читка реплика со чист фонт. Тешко е да се каже која верзија од графитите е естетски побогата, но новата е секако полесна за читање.