[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

Секојдневно сме бомбардирани од вести и информации кои јавуваат за случувањата сите сегменти на општеството – нашите мозоци примаат илјадници вакви инфорамции дневно, од политика и религија до тривијални детали од животот на познатите. Шпанскиот илустратор Luis Quiles во своите дела го критикува модерното општество и го одразува духот на времето во 21 век. Резултатите се интересни:

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

[Галерија] Шокантни илустрации што го критикуваат општеството

Извор