[Фото] Протестен марш против изградба на хидроцентрали во тетовско Лешница

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Планинари од Тетово и Скопје три часа се искачуваа до долината на Лешница, упатувајќи јасна порака до властите дека се против изградба на хидроцентрали на Шара. Организатори беа активистите на иницијативата „Да ја спасиме Попова Шапка“ со помош на планинарското друштво „Пиктрик“.

  Од иницијативата велат дека сечењето на дрвјата и отворањето на новите траси нема да донесе ништо добро.

  „Денес овие луѓе со добра волја побараа да запрат градбите кои ја убиваат оваа убавина. Овие луѓе не ги интересира политика, немаат личен интерес, но имаат висока социјална свест“, стои во објавата на „Да ја спасиме Попова Шапка“.

  Деновиве иницијативата алармираше на масовна сеча на дрва на Шара. Од Национални шуми, пак, сечата и отворањето широки патишта во висорамнините го правдаат со планот за работа за периодот 2019-2028 година.

  Фото: „Да ја спасиме Попова Шапка“

 • (Foto) Marsh protestues kundërt ndërtimit të hidrocentraleve në Leshnicë të Tetovës

  Alpinistë nga Tetova dhe Shkupi, tre orë u ngjitën deri në luginën  e Leshnicës, duke dërguar mesazh të qartë te pushteti se janë kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Sharrë.  Organizatorë ishin aktivistët të iniciativë “Të shpëtojmë Kodrën e Diellit” me ndihmën e shoqërisë alpiniste “Piktrik”.

  Nga iniciativa thonë se prerja e drurëve dhe hapja e shtigjeve të reja nuk do të sjellë asgjë të mirë.

  “Sot këta njerëz me vullnet të mirë kërkuan të ndërpriten ndërtimet të cilat po vrasin këtë bukuri. Këta njerëz nuk janë të interesuar për politikë, nuk kanë interes personal, por kanë ndërgjegje të lartë sociale”, thuhet në publikimin e “Të shpëtojmë Kodrën e Diellit”.

  Këto ditë iniciativa ka alarmuar në lidhje me prerjen masive të drurëve në Sharr. Nga Pyjet nacionale, nga ana tjetër, prerjen dhe hapjen e shtigjeve më të gjera në rrafshnaltat e arsyetojnë me planin për punë për periudhën 2019 – 2028.

  : “Të shpëtojmë Kodrën e Diellit”