Астросфера С01Е03- Црни Дупки

Astrosfera E3 by Radio Mof on Mixcloud

Темата на разговор во оваа емисија на Астросфера се црните дупки.