Видео пренос од Аргумент 2015: Овој дом би си заминал од Македонија засекогаш

Дебатата започнува во 19:30 часот

TEЗА: Овој дом би си заминал од Македонија засекогаш

Афирмативен тим [тим кој ја поддржува тезата]:
Петар Гошев, Неда Коруновска, Висар Вишка

Негациски тим [тим кој ја негира тезата]:
Мендерес Кучи, Мирјана Најчевска, Да Џака Накот

Следете го видео преносот од Аргумент 2015 на Радио МОФ!