Истражување: Далечинското учење со низа проблеми за наставниците, родителите и учениците

Досегашното далечинско учење донесе одредени проблеми во однос на технологијата и опремата, контактот со учениците и она што им било предавано, а мнозинството наставници бараат обуки и дополнителна поддршка. Истовремено, мнозинството директори, наставници и родители се за повторно отворање на училиштата со физичко присуство или комбиниран модел – училница и учење на далечина.   Ова се дел … Continue reading Истражување: Далечинското учење со низа проблеми за наставниците, родителите и учениците