Иницијатива за распишување aрхитектонско урбанистички конкурс за локацијата кај „Треска“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“