Хелсиншки комитет: Човековите права да бидат во фокусот на политиките за закрепнување од кризата

На 10 декември, Денот на човековите права од Хелсиншкиот комитет предупредуваат дека човековите права и слободи мора да бидат земени предвид при преземањето мерки за заштита и справување со пандемијата, а дека ранливите групи граѓани мора да бидат заштитени во новонастанатата ситуација. Поради пандемијата од ковид-19, од Комитетот известуваат дека регистрирале 600 барања за бесплатна … Continue reading Хелсиншки комитет: Човековите права да бидат во фокусот на политиките за закрепнување од кризата