ХОПС: Маслото од канабис е прескапо и се уште третирано како дрога – во аптеки се чува под клуч

Забелешката е дека треба нов, посебен закон за медицинска употреба на канабис. Регулирањето на лек низ постоечки Закон за контрола на опојни дроги единствено придонесува за стигматизирање на лекот. Велиме „лек“, а истовремено го третираме како дрога. Овој лек има малку поинаков треман и од другите лекови, бидејќи единствено за него пациентите треба да потпишат … Continue reading ХОПС: Маслото од канабис е прескапо и се уште третирано како дрога – во аптеки се чува под клуч