Започнуваат уписите на државните универзитети

Вкупно 24.952 места се слободни на петте државни универзитети во Македонија за упис во прва година во академската 2015/2016 година. Пријавувањето кандидати во првиот рок почнува оваа недела, пренесе МИА.

На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје се слободни 10.669 места, од кои 6.330 за редовни студенти во државна квота, 3.164 за редовни со кофинансирање на студиите и 1.175 за вонредни студенти. Цената на студиите во државна квота е 200 евра, а со кофинансирање и за вонредни студенти 400 евра.

Првиот рок за запишување на УКИМ е на 13-ти и 14 август, додека резултатите ќе бидат објавени на 18 август, а на 24-ти и 25 август е запишувањето на кандидатите. Вториот уписен рок на Скопскиот универзитет е на 3 септември, а третиот на 16 септември на факултетите на кои ќе има слободни места.

На Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола слободни се вкупно 3.803 места, од кои 2.090 за редовни студенти во државната квота, 965 за редовни со кофинансирање на студиите и 748 за вонредни студенти. Првиот рок за упис на Битолскиот универзитет почнува утре и ќе трае на 13-ти и 14 август. Вториот рок е на 2-ри и 3 септември и трет рок на 14 септември.

На Државниот универзитет-Тетово за 2015/2016 слободни се 4.650 места. Од нив, 2.245 за редовни студенти во државната квота, 2.045 за редовни со кофинансирање и 360 за вонредни студенти. На Тетовскиот универзитет пријавувањето кандидати во првиот рок е од 18-ти до 21 август, а вториот од 1-ви до 4 септември.

Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип објави конкурс за 5.390 места, од кои 3.172 за редовни студенти во државна квота, 1.208 за редовни со кофинансирање на студиите и 1.010 за вонредни студенти. На УГД првиот уписен рок е на 12-ти, 13-ти и 14 август, вториот рок е на 24-ти и 25 август, а третиот на 4 септември.

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“-Охрид има 440 места за студенти во наредната академска година. Од нив 220 места се за редовни студенти во државна квота, 110 за редовни со кофинансирање на студиите и 110 за вонредни студенти. Првиот рок за пријавување кандидати таму е на 14-ти и 15 август, вториот на 3 септември и третиот на 16 септември.

Извор: МИА