Започнува кампања за прогласување на Малешево за заштитен предел

„Да го зачуваме Малешево за идните генерации“ гласи слоганот на кампањата со која Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) во соработка со Македонско еколошко друштво (МЕД), Јавното претпријатие „Национални Шуми“ и општините Берово и Пехчево ќе работат на прогласување на Малешево за заштитен предел. Целта на кампањата е да се информира и запознае јавноста … Continue reading Започнува кампања за прогласување на Малешево за заштитен предел