Второмајски протестен марш

Во понеделник, на 2 мај, Повелбата за солидарност на синдикатите и здруженијата за работнички права организира протестен марш против постојаното погазување на правата и достоинството на работничките и работниците, а зборното место за сите кои ја поддржуваат оваа борба е 18 часот, пред Дом на градежници. Од вторник, во истото време, пред Специјалното јавни обвинителство (СЈО), движењето Протестирам најавува продолжување на протестите, сѐ до исполнување на осумте барања меѓу кои поништување на аболицијата и оставка на претседателот Ѓорѓе Иванов, одложување на изборите најавени за 5 јули, но и формирање преодна влада до исполнување услови за фер и демократски избори.

Потписниците на Повелбата за солидарност на синдикатите и здруженијата за заштита на работничките права го испратија следниот Првомајски проглас:

„Постојаното погазување на правата и достоинството на работниците е една од клучните неправди што ги живееме. Заедно да го кренеме гласот на протестен марш!

Се обединуваме во борбата за остварување на следниве заеднички цели:

• донесување нов Закон за работни односи кој што ќе овозможи вистинска заштита за работниците во приватниот и во јавниот сектор, преку:
– ослободување на правото на штрајк, бидејќи, преку спорни одредби во актуелните закони, на работниците им е отежната борбата за своите права преку штрајкови;
– нормализирање на процесот за регистрација на синдикатите и синдикалните организации согласно одредбите на Конвенциите 87 и 96 на Меѓународната организација на трудот (МОТ);
• итно изедначување на минималната плата на вработените во текстилната, кожарската и чевларската индустрија со сите останати категории работници согласно Уставот и законите на РМ, како и конвенциите потпишани од страна на државата;
• промени во Законот за безбедност и здравје при работа со кои здравјето на работниците ќе се стави како приоритетен аспект на работниот однос;
• повлекување на Законот за административните службеници и на Законот за вработените во јавниот сектор – два закони што го киднапираа достоинството на вработените во јавниот сектор;
– со повлекувањето на горенаведените закони, бараме враќање на Законот за државните службеници со оригиналниот текст од 2000 гoдина
• повлекување на Законот за културата и на подзаконските акти донесени врз основа на истиот;
– со повлекувањето на горенаведениот закон, бараме враќање на Законот за култура од 1998 и отпочнување преговори за потпишување на Колективен договор за вработените во културата;
• повлекување на сите измени и дополнувања на Законот за високо образование од 2008 година до денес, сè до донесувањето нов ЗВО во кој ќе се обезбеди потполно почитување на правото на автономија на Универзитетот, квалитетен и одржлив развој на вискообразованата дејност, како и изземање на јавните високообразовни установи од системот на трезорско финансирање.
• законско регулирање на партиципативно студентско организирање и демократска студентска репрезентација во високообразовните установи;
• повлекување на сите измени на постојниот Закон за надворешни работи од 2008 година до денес и подзаконските акти донесени врз основа на тие измени
– враќање на оригиналниот текст на ЗНР од 2006 година во сила, со единствена цел за нормализирање на состојбите во МНР и реинституционализирање на МНР во интерес на надворешната политика;
• донесување нов Закон за медиумите кој ќе биде прифатлив за новинарите и медиумските работници и регулирање на платите и останатите права преку законска рамка (односно Колективен договор изготвен од ССНМ)
• вклучување на сите грански синдикати во процесот на социјален дијалог на би- и три-партитно преговарање
• отпочнување со инклузивен процес на преговарање за нови Општи колективни договори за вработените во приватниот и во јавниот сектор;
• потпишување Колективни договори за сите гранки и дејности кои ќе ја отсликаат вистинската слика на борбата за подобри работнички права во Република Македонија.

Повикуваме на здруженост во борбата за поголеми права и подобри услови за работа. Веруваме дека само преку соработка и работничка и синдикална солидарност можеме да се спротиставиме на притисокот на актуелните антиекономски и антисоцијални политики“, се наведува во прогласот.