[Видео] Мајстор создава уметност од непотребните делови

Bill Czappa е поправач на телевизори. Но, тој не е обичен мајстор. Тој создава скулптури од непотребните делови и материјали, кои ги собира за време на неговата секојдневна работа. Видеото ја раскажува неговата приказна.

Неговиот дуќан е исто така и галерија и студио, место каде што ја создава и ја изложува неговата уметност, како и за поправање на расипаната електроника.