[Видео] Daniel Mercadante: Боите во нашето секојдневие

Овој краток филм на сопружниците – режисерот Daniel и продуцентката Katina Mercadante, ја слави убавината на боите во нашето секојдневие. Филмот е снимен со грант од веб-страницата Vimeo, со карактеристично нагласени бои и звуци, врз музичка подлога од Моцарт.

Colors from The Mercadantes on Vimeo.