[Видео] Анимирана историја на Ромите

Европа денес е дом на 10 до 12 милиони Роми, но повеќето Европјани не знаат речиси ништо за богатата, турбулентна и возбудлива историја на овој некогаш номадски народ.

По повод 8 април, Светскиот ден на Ромите, ја пренесуваме оваа триминутна анимација на Фондацијата Отворено општество, во која е претставена историјата на ромскиот народ.