УКИМ ги додели наградите за најдобри научници во 2015 година

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје ги додели наградите на најдобрите научници на УКИМ во 2015 година. Наградени се професорката Мирјана Кочова – за медицински науки, вонредниот професор Драган Тевдовски – за општествени науки, професорот Митко Младенов – за природно-математички науки и асистентот Валентин Раковиќ – за технички науки.

Одлуката, соопшти УКИМ, е донесена на 23 мај 2016 на седница на Одборот за избор на научници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со условите и постапката по Конкурсот за избор на најдобри научници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2015 година.

Од УКИМ посочуваат дека се насочени кон развојот на наставната и научноистражувачката работа, а наградите се доделуваат на најдобрите научници кои покажале врвни резултати во научно истражувачката дејност во тековната година.