Студентски „Етно клуб“ – место за дружба, работилници и предавања во паркот пред ПМФ

Во паркот пред долната зграда на Природно-математичкиот факултет (ПМФ), во близина на Ботаничката градина, помеѓу зеленило и верверички, утре ќе биде отворен студентски „Етно клуб“, замислен како место за дружба, работилници и предавања.  Етно клубот е реализиран со донации од поединци, како резултат на долгогодишна потреба и желба за ваков простор и од студентите и … Continue reading Студентски „Етно клуб“ – место за дружба, работилници и предавања во паркот пред ПМФ