[Став] Што им правиме на децата и на наставниците?

“Мамо, не направив “сабмит“ на тестот (не го пуштив тестот) на време!“, “Ми падна интернетот“, “Не ми работи камерата“, “Мјутнат сум“, “Ме кикна од часот“, па плачење, солзи, разочарувања, стравови, одбивања да се вклучи на час. Дете следи онлајн часови, додека околу него трчка неговото (нејзиното) помладо братче/сестриче, дете решава задачи или одговара усно, а … Continue reading [Став] Што им правиме на децата и на наставниците?