[Став] Големата борба на националистите и глобалистите (прв дел)

Слободната трговија и глобализираната економија се особено добри за корпорациите и за земјите во развој, но не и за работничката и средната класа на развиените држави. Како се роди новиот свет? Човекот, како општествено суштество, од памтивек се обидувал да пронајде прикладни решенија за општественото уредување. Кога се појавија големите идеологии во 19 век, грубо … Continue reading [Став] Големата борба на националистите и глобалистите (прв дел)