Стапки или метри? Исток или запад? Какви грешки најдовме во новите учебници за основно

„Монт Еверест е највисока точка на земјата на 29.035 метри надморска височина. Најниска точка е Мртвото Море, кое е повеќе од 1.400 метри под морското ниво“. „На исток нашата земја се граничи со Република Албанија (…) На запад со Република Бугарија“. Овие три погрешни факти се дел од учебникот „Историја и општество“ за 5 одделение … Continue reading Стапки или метри? Исток или запад? Какви грешки најдовме во новите учебници за основно