Северна Македонија слави 30 години независност

Со централна прослава пред Собранието, Република Северна Македонија денеска одбележува 30 години од својата незаисност. На 8-ми септември 1991 година 95 проценти од граѓаните кои гласаа на референдумот позитивно се изјаснија за самостојна и суверена Македонија, по што беше прогласена независност од Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Претходно, на 25 јануари 1991 година, беше усвоена Декларацијата … Continue reading Северна Македонија слави 30 години независност