Рестартираниот „Осломеј“ повеќе ќе загадува отколку што ќе создава енергија

Животниот век на една термоелектрана може да трае од 20 до 30 години. Но, ова важи при нормални услови, не и кога режимот на работа значи често вклучување и исклучување на централата како што е случајот со „Осломеј“ во Кичево. Според Илчо Трајаноски, магистер по енергетика и поранешен директор на оваа централа, ваквите промени во … Continue reading Рестартираниот „Осломеј“ повеќе ќе загадува отколку што ќе создава енергија